Hoppa till innehåll

Coronapandemi och kollektivtrafik

Information till dig som reser med oss under Coronapandemin.

Störningar (2)

Från 15 oktober 2020 till och med 1 november 2021 kommer kollektivtrafiken på Strombergs väg att ledas om via Petrus Laestadius väg på grund av ett vägarbete.

Det betyder att hållplats Samhällsvetarhuset blir tillfälligt flyttad till Petrus Laestadius väg i höjd med de indragna hållplatserna.

För ytterligare information, vänligen kontakta vår kundservice på 0771-100110.

​Från och med måndag den 16/4 2018 kommer hållplats Klintvägen, i riktning mot Universum; att flyttas ca 60 meter söderut enligt bifogad karta. Detta på grund av kommande vägarbete på platsen.

Visa all trafikinfo

Giltighet för busskort

Enkelbiljett
Förköpt enkelbiljett är giltig i sex månader från inköpsdatum. Är kortet inte använt inom sex månader förfaller resan. 

Rabattkort
Resor på rabattkortet är giltiga i tolv månader efter första resan.
Första resan måste göras inom sex månader från inköpsdatum. Efter sex månader förfaller resorna om dessa inte är påbörjade.

Periodkort
Första resan på periodkortet måste göras inom sex månader från inköpsdatum, görs inte den första resan inom sex månader förfaller perioden. Periodkortet är giltigt 30, 60 , 90 eller 120 dagar. 

Periodkort flex (mobil)
Första resan på periodkorten måste aktiveras inom sex månader från inköpsdatum. Aktiveras inte den första resan inom sex månader förfaller perioden. Periodkort flex innehåller 10 stycken dygnsbiljetter som kan användas inom 30 dagar efter första användningen. De dygnsbiljetter som inte är förbrukade inom 30 dagar förfaller.

Besökskort
Besökskortet är giltigt i 24 respektive 72 timmar. Första resan måste påbörjas inom 7 dagar från inköpsdatum. 

På samtliga biljetter ingår fritt bussbyte till samtliga lokalbussar, inom en timme. Observera att övergångstiden räknas från tidpunkten när du stämplade kortet för första gången. 

 Kortämnet (busskortet) är ett kort som kan användas många gånger och kan laddas med valfri biljettyp. En avgift tas ut på 25 kr för kortet första gången.  

 

Återbetalning av biljett

Vid återbetalning erhålls värdet på kvarvarande resor minus en expeditions avgift på 75 kr per busskort.

Påbörjade periodkort återbetalas ej, undantag vid sjukdom då viss återbetalning kan ske mot uppvisande av läkarintyg. 
I de fall vi ändrat trafikutbudet så resenären inte kunnat nyttja sitt periodkort återbetalas resterande dagar.

För att göra om värdet på busskortet till ex. en annan biljettyp tas ingen expeditionsavgift ut.
Busskortets kvarvarande värde blir då tillgodo vid ett nytt köp, detta kan endast ske samtidigt som en försäljning.

Vid återbetalning av biljetter i appen som är äldre än 3 månader behöver du besöka ett av våra Reseinfokontor. Det går inte att göra om värdet på resor i appen till en annan biljettyp.


Dela

Facebook Twitter E-post

Nyheter

Tabussen.nu använder sig av cookies

Vi använder oss av cookies för att förbättra upplevelsen på vår webbsida. En cookie är en datafil som lagras av webbsidor i syfte att göra användningen av en webbsida snabbare. En cookie är inte skadlig för din dator.