Hoppa till innehåll

Giltighet för biljett

Enkelbiljett
Förköpt enkelbiljett är giltig i 180 dagar (ca sex månader) från inköpsdatum. Är biljetten inte använd inom 180 dagar förfaller resan. 
Förköpt biljett i appen Ultra- Umeås lokaltrafik är giltig i 30 dagar från inköpsdatum.Är biljetten inte använd inom 30 dagar förfaller resan. 

Rabattkort
Resor på rabattkortet är giltiga i 90 dagar efter första resan.
Första resan måste göras inom 30 dagar från inköpsdatum. Efter 30 dagar förfaller resorna om dessa inte är påbörjade.

Periodkort
Första resan på periodkortet måste göras inom 30 dagar från inköpsdatum, görs inte den första resan inom 30 dagar förfaller perioden. Periodkortet är giltigt 30, 60 , 90 eller 120 dagar. 

Periodkort flex (mobil)
Första resan på periodkorten måste aktiveras inom 30 dagar från inköpsdatum. Aktiveras inte den första resan inom 30 dagar förfaller perioden. Periodkort flex innehåller 10 stycken dygnsbiljetter som kan användas inom 30 dagar efter första användningen. De dygnsbiljetter som inte är förbrukade inom 30 dagar förfaller.

Besökskort
Besökskortet är giltigt i 24 respektive 72 timmar. Första resan måste påbörjas inom 7 dagar från inköpsdatum. 

På samtliga biljetter ingår fritt bussbyte till samtliga lokalbussar, inom en timme. Observera att övergångstiden räknas från tidpunkten när du stämplade kortet för första gången. 

 Kortämnet (busskortet) är ett kort som kan användas många gånger och kan laddas med valfri biljettyp. En avgift tas ut på 25 kr för kortet första gången.  

 

Återbetalning av biljett

Vid återbetalning erhålls värdet på kvarvarande resor minus en expeditions avgift på 75 kr per busskort.

Påbörjade periodkort återbetalas ej, undantag vid sjukdom då viss återbetalning kan ske mot uppvisande av läkarintyg. 
I de fall vi ändrat trafikutbudet så resenären inte kunnat nyttja sitt periodkort återbetalas resterande dagar.

För att göra om värdet på busskortet till ex. en annan biljettyp tas ingen expeditionsavgift ut.
Busskortets kvarvarande värde blir då tillgodo vid ett nytt köp, detta kan endast ske samtidigt som en försäljning.

Vid återbetalning av biljetter i appen som är äldre än 3 månader behöver du besöka ett av våra Reseinfokontor. Det går inte att göra om värdet på resor i appen till en annan biljettyp.


Dela

Facebook Twitter E-post

Nyheter