Hoppa till innehåll

Förseningsersättning och reklamation

Bedömning om ersättning  baseras på hur lång linjesträckning det fordon du reser med har.
För resor inom Umeå tätort tillämpas lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953).

Villkor

Förseningsersättning
Om du blir mer än 20 minuter försenad kompenserar vi dig genom vår förseningsersättning, där återbetalning av biljettpriset sker enligt nedan:

  • 20 – 39 minuter 50 % av biljettpriset för resan
  • 40 – 59 minuter 75 % av biljettpriset för resan
  • 60 minuter eller mer 100 % av biljettpriset för resan

Resenären har inte rätt till förseningsersättning om förseningen har orsakats av omständigheter som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av (Force Majure) även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna krävde.

Reser du med skolkort och blir försenad utgår ingen förseningsersättning, endast ersättning vid annan transport.

Möjlighet till annan transport

Uppstår en försening eller att en tur ställs in (oavsett orsak) där du kommer att bli minst 20 minuter sen till din slutdestination har du alltid möjlighet att ordna din resa själv,med egen bil, taxi eller annan transport och ta kostnaden för den. 
Du kan sedan i efterhand ansöka om ersättning för dina utlägg. Det kan du göra längre ner på denna sida. 

Vid ersättning för taxiresor är högsta ersättningen:

  • 1 433 kr per kvitto för resor genomförda år 2024.
  • 1 312,5 kr per kvitto för resor genomförda år 2023.

Är ni flera som delar på kostnaden för taxi måste ni betala separat och få varsitt kvitto för att kunna få ersättning.

För att få ersättning för taxi eller annan transport måste alltid kvittot skickas in i original till: 

Länstrafiken i Västerbotten AB
Reklamation
Box 158
901 04 Umeå


Vid ersättning för egen bil utgår ersättning om 25 kr/mil.
Reser du i egen bil är högsta ersättningen (oavsett hur många som åkte med):

  • 1 433 kr för resor genomförda år 2024.
  • 1 312,5 kr  för resor genomförda år 2023.

Ersättning betalas inte ut om planerade förändringar annonserats minst 3 dygn före resdagen på vår hemsida. 
Du kan inte ansöka om både förseningsersättning och ersättning för utlägg.

 

Reklamation och ersättning:

Vi vill ha in din reklamation inom 2 månader efter att du genomfört din resa. 
Om du av någon anledning varit förhindrad att skicka in din reklamation inom 2 månader, gör du det så snart du kan och förklarar i din ansökan varför du inte kunnat reklamera resan tidigare.

Ansök om förseningsersättning och reklamation

Observera att busskortsnummer alltid behöver anges om du rest på ett busskort.
Enkelbiljetter, taxikvitto eller kvitto på annat utlägg ska skickas in i original till Länstrafiken.

Du kan även skicka in din reklamation via e-post: reklamation@tabussen.nu
skriva ett brev till Länstrafiken i Västerbotten, Box 158, 90104 Umeå 
eller ringa in din reklamation till kundservice på 0771- 100 110.

Länstrafiken i Västerbotten ersätter inga följdkostnader vid försening som till exempel parkeringsavgift för egen bil, kostnad för missat läkarbesök eller förlorad arbetsinkomst. 


Dela

Facebook Twitter E-post

Nyheter