Störningar (5)


Det kan förekomma förseningar på linje 123, 124 & 125. Detta på grund av vägarbeten. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Från och med måndag den 27/5 kan förseningar kan förekomma på linje 34. Detta på grund av vägarbeten mellan Tuvträsk och Västermyrriset. Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2024. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 125 kan inte trafikera hållplats Uppförsbacken pga vägarbete. Resande hänvisas till hållplats Obbola Myrstigen. I samband med detta flyttas även hållplats Ångmanskroken och placeras tillfälligt vid korsningen Södra Obbolavägen/Ångmanskroken. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 122, 123, 124 kan från och med 2023-10-30 inte trafikera hållplats Himmelska Fridens Torg & Trädgårdsgatan. Resande hänvisas till den tillfälliga hållplatsen Järnvägsgatan, som är placerad vid korsningen Järnvägsgatan och Trädgårdsgatan. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 28, 36, 249, 252 kan för tillfället inte trafikera hållplats Fårträsk, Kåtaträsk & Släppträsk. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Tidtabellsförändringar (5)


Linje 129 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 36

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 17 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 37

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 23 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 33

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 27 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 34

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 436 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 35

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en pågående tillgänglighetsredogörelse för vår webbplats och vår appar.

Tillgänglighet för webbplatsen Tabussen.nu

Länstrafiken i Västerbotten AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här texten beskriver hur tabussen.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. 

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver använda innehåll från Tabussen.nu som inte är tillgängligt för dig, så gör vi vårt bästa för att möta dina behov.
Kontakta oss:

 • Ring vår Kundservice 0771-110 100. Våra öppettider på telefon måndag-fredag klockan 06-23, lördag-söndag klockan 07-23. 
 • Skicka e-post till brev@tabussen.nu

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss:

 • Ring vår Kundservice 0771-110 100. Våra öppettider på telefon måndag-fredag klockan 06-23, lördag-söndag klockan 07-23. 
 • Skicka e-post till brev@tabussen.nu

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen Tabussen.nu är delvis förenlig med den grundläggande tillgängligheten enligt WCAG 2.1 nivå AA, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi löser det genom att du som besökare kan få samma information på flera andra sätt och upplyser också om hur. 
 • Alla bilder på webbplatsen har inte alt-texter. Vi jobbar med att åtgärda det senast under 2024. 
 • Vissa av våra formulär och länkade e-tjänster uppfyller inte helt tillgänglighetsprinciperna. Vi jobbar för att förbättra dem vid uppdateringarna tillsammans med leverantörerna. 
 • Vissa få inbäddade funktioner i webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna. 

Åtgärder

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 juli 2024. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Kartfunktionen i Reseplaneraren som är en inbäddad extern tjänst

Webbens kartfunktioner används ej för navigering, och motsvarande information som finns i kartan går även att återfinna i andra format i andra delar av webben. Man kan också välja att inte öppna kartan.

Hur vi testat webbplatsen

VI har gjort en självskattning testning av webbplatsen Tabussen.nu. Vi har också testat webbplatsen genom att anlita utomstående expertis som i grunden utgått från WCAG- standard för tillgänglighet och checklistan som finns på webbriktlinjer.se.

 • Den granskande organisationen är Oxio.se

Den senaste bedömningen gjordes november 2021. 

Wepplatsen publicerades  8 februari 2022. Under våren 2024 jobbar vi med en ny webbsida som byggs enligt senaste tillgänglighetskraven och kommer att testas igen innan lansering. 

Denna tillgänglighetsredogörelse kommer att uppdateras när ny information tillkommit eller lösningar på kända problem implementerats.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 mars 2024. 

 

Tillgänglighet för apparna Tabussen.nu och Ultra - Umeås lokaltrafik

Redogörelsen avser Tabussen.nu och Ultra - Umeås lokaltrafik, version 2.171 för iOS och version 2.171 för Android, samt senare versioner av dessa. Tabussen.nu offentliggjordes den 4 mars 2024 och Ultra - Umeås lokaltrafik den 18 mars 2024. 

Länstrafiken i Västerbotten AB står bakom dessa mobila applikationer. Vi jobbar för att våra appar Tabussen.nu och Ultra- Umeås lokaltrafik ska uppfylla lagkraven enligt WCAG (standard för tillgänglighet). Detta avsnitt beskriver hur Tabussen.nu och Ultra - Umeås lokaltrafik uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är apparna?

Vi är medvetna om att delar av apparna inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. 

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av apparna?

Om du behöver använda innehåll från Tabussen.nu och Ultra - Umeås lokaltrafik som inte är tillgängligt för dig, så gör vi vårt bästa för att möta dina behov.
Kontakta oss:

 • Ring vår Kundservice 0771-110 100. Våra öppettider på telefon måndag-fredag klockan 06-23, lördag-söndag klockan 07-23. 
 • Skicka e-post till brev@tabussen.nu

Rapportera brister i apparnas tillgänglighet

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. 

Kontakta oss:

 • Ring vår Kundservice 0771-110 100. Våra öppettider på telefon måndag-fredag klockan 06-23, lördag-söndag klockan 07-23. 
 • Skicka e-post till brev@tabussen.nu

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om de mobila applikationernas tillgänglighet

Våra appar Tabussen.nu och Ultra- Umeås lokaltrafik är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Här beskriver vi de tillgänglighetsbrister som vi är medvetna om.

 • Vissa funktioner går inte att nå med tangentbord och skärmläsare.
 • Enstaka ikoner, knappar och rubriker beskrivs inte tillräckligt tydligt för uppläsande hjälpmedel.
 • Det finns animationer och rörliga bilder som går inte att pausa, stoppa eller dölja.
 • Vissa ledtexter och felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga.
 • I vissa vyer saknas synliga fokusmarkeringar.
 • På väldigt små skärmar syns inte all text och layouten kräver att användaren skrollar. Vid förstoring av text till 200% trunkeras eller skyms vissa texter.
 • Appen respekterar inte användarens plattformsinställningar när det gäller färger, teckensnitt och mörkt eller ljust läge.
 • Appen har inte stöd för horisontellt läge.

Åtgärder

Åtgärder och anpassningar som behövs för att rätta kända brister i den första releasen av appen har definierats och utvecklingsarbetet har påbörjats. Flera kommande releaser av appen som innehåller förbättringar i tillgängligheten finns redan inplanerade under 2024. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Kartfunktioner

Appens kartfunktioner används ej för navigering, och motsvarande information som finns i kartan går även att återfinna i andra format i andra delar av appen. Man kan också välja att inte öppna kartan.

Hur vi testat de mobila applikationerna

Apparna har testats genom en självskattning, men en oberoende granskning behöver ske då apparna är nya. Apparna har granskats utifrån de internationella riktlinjerna för tillgänglighet enligt WCAG 2.1 nivå AA. Testerna har innefattat en manuell utvärdering mot dessa riktlinjer samt en analys av rapporter från tidigare gjorda granskningar av appar med samma ursprungliga kodbas som apparna Tabussen.nu och Ultra - Umeås lokaltrafik. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 mars 2024.