Störningar (5)


Det kan förekomma förseningar på linje 123, 124 & 125. Detta på grund av vägarbeten. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Från och med måndag den 27/5 kan förseningar kan förekomma på linje 34. Detta på grund av vägarbeten mellan Tuvträsk och Västermyrriset. Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2024. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 125 kan inte trafikera hållplats Uppförsbacken pga vägarbete. Resande hänvisas till hållplats Obbola Myrstigen. I samband med detta flyttas även hållplats Ångmanskroken och placeras tillfälligt vid korsningen Södra Obbolavägen/Ångmanskroken. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 122, 123, 124 kan från och med 2023-10-30 inte trafikera hållplats Himmelska Fridens Torg & Trädgårdsgatan. Resande hänvisas till den tillfälliga hållplatsen Järnvägsgatan, som är placerad vid korsningen Järnvägsgatan och Trädgårdsgatan. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 28, 36, 249, 252 kan för tillfället inte trafikera hållplats Fårträsk, Kåtaträsk & Släppträsk. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Tidtabellsförändringar (5)


Linje 129 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 36

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 17 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 37

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 23 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 33

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 27 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 34

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 436 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 35

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Organisation och ekonomi

Hur vi är organiserade och hur vårt ägarskap och ekonomi ser ut.

Länstrafiken i Västerbotten AB ägs av Region Västerbotten. Länstrafiken upphandlar och bedriver allmän och särskild kollektivtrafiken i länet. Vi äger inga egna bussar och har inga chaufförer anställda utan vi anlitar trafikföretag med egna bussar och personal. Vårt bolags vd heter Harriet Söder.

Bussgods i Norr AB är ett dotterbolag och bolaget bedriver verksamhet i Västerbotten och Norrbotten. Vd för Bussgods i Norr AB är Niclas Strandberg.

Norrtåg AB ägs av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten. (i vissa fall via länstrafikbolag)


Länstrafikens styrelse

Styrelsen för bolaget utses av ägaren. 

Ordinarie ledamöter

Lilly Bäcklund (ordf)
lilly.backlund@lycksele.se
LYCKSELE

Andreas Löwenhöök (vice ordf)
andreas.lowenhook@regionvasterbotten.se
SKELLEFTEÅ

Nils (Nicke) Grahn 
nicke.grahn@dorotea.se 
DOROTEA

Mathias Haglund 
mathias.haglund@vindeln.se
ÅMSELE

Håkan Nilsson
hakan.k.nilsson@regionvasterbotten.se
SKELLEFTEÅHAMN


Hans-Inge Smetana
hansinge.smetana@regionvasterbotten.se
VÄNNÄAS

Johan Söderling
johsod01@gmail.com
VÄNNÄS

Emma Vigren 
emma.vigren@umea.se 
UMEÅ

Åsa Össbo
asa_ossbo@msn.com
DIKANÄS

 


Suppleanter/Ersättare

Per Adsten
per.adsten@gmail.com
UMEÅ

Thommy Bäckström
thommy.backstrom@gmail.com
UMEÅ

David Eriksson 
david@tuppreklam.se
UMEÅ

Sofie Gustafsson
sofie.gustafsson66@gmail.com
VÄNNÄS

Helge Kristoffersson
helge.kristoffersson@kylen.nu
UMEÅ

Karin Malmfjord
karin.malmfjord@storuman.se
TÄRNABY

Lars Ohlsson
lars.ohlsson@lycksele.se
LYCKSELE

Gerhard Sannsell
gerhard@sansell.se 
ÅSELE

Carina Sundbom
carina_sundbom@telia.com
SKELLEFTEÅ