Störningar (5)


Det kan förekomma förseningar på linje 123, 124 & 125. Detta på grund av vägarbeten. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Från och med måndag den 27/5 kan förseningar kan förekomma på linje 34. Detta på grund av vägarbeten mellan Tuvträsk och Västermyrriset. Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2024. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 125 kan inte trafikera hållplats Uppförsbacken pga vägarbete. Resande hänvisas till hållplats Obbola Myrstigen. I samband med detta flyttas även hållplats Ångmanskroken och placeras tillfälligt vid korsningen Södra Obbolavägen/Ångmanskroken. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 122, 123, 124 kan från och med 2023-10-30 inte trafikera hållplats Himmelska Fridens Torg & Trädgårdsgatan. Resande hänvisas till den tillfälliga hållplatsen Järnvägsgatan, som är placerad vid korsningen Järnvägsgatan och Trädgårdsgatan. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 28, 36, 249, 252 kan för tillfället inte trafikera hållplats Fårträsk, Kåtaträsk & Släppträsk. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Tidtabellsförändringar (5)


Linje 129 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 36

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 17 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 37

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 23 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 33

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 27 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 34

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 436 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 35

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Ny app och utökat biljettsamarbete

Sömlöst resande i Norrland.

Nu händer det spännande saker kopplat till kollektivtrafikens biljett- och betalsystem i Norrland. Länstrafiken Västerbotten ska tillsammans med fem andra aktörer anpassa de nuvarande biljettsystemen till en ny nationell standard för kollektivtrafiken. Målet är ett mer sömlöst resande.

2024-06-04 Skolportalen 

Skolportalen kommer inte att lanseras till höstterminens start utan vi fortsätter med det tidigare systemet ett tag till.  

2024-05-31 De gamla apparna slutar fungera

Från 31 maj fungerar inte längre de gamla apparna. Har du resor kvar i appen kommer de att återbetalas automatiskt senast 10 juni. 

2024-03-20
Den gamla Ultraappen tas bort från appbutikerna

Från den 20 mars togs den gamla appen Ultra - Umeås lokaltrafik bort från appbutikerna. Nu finns den nya appen "Nya Ultra - Umeås lokaltrafik" i appbutikerna istället. 

2024-03-18
Nya appen Ultra - Umeås lokaltrafik finns i appbutikerna

Nu finns Ultras nya app i appbutikerna. Ladda ner den och börja bekanta dig med den. Res upp dina redan köpta biljetter i den gamla, de flyttas inte över till den nya eftersom det är ett annat system. Köp nya biljetter i den nya appen. 

2024-03-06
Den gamla appen tas bort från appbutikerna

Från den 6 mars togs den gamla appen Tabussen.nu bort från appbutikerna. Nu finns det nya appen "Nya tabussen.nu" i appbutikerna istället. 

2024-03-04
Nya appen tabussen.nu finns i appbutikerna

Nu finns den nya appen i appbutikerna. I nya tabussen.nu finns våra olika biljettyper, rabatt- och periodbiljetter förutom enkelbiljetter. Ladda ner den och börja bekanta dig med den. Res upp dina redan köpta biljetter i den gamla, de flyttas inte över till den nya eftersom det är ett annat system. Köp nya biljetter i den nya appen. 

2024-02-12
De omtalade aktiverings- och giltighetstiderna 

Våra tillfälligt ändrade aktiverings- och giltighetstiderna på biljetterna ändras tillbaka när vi går över till det nya biljettsystemet. I de kommande nya apparna ändras det tillbaka först. 

De ändras tillbaka till: 

Rabattbiljetter: 180 dagars aktiveringstid och 12 månaders giltighetstid
Periodbiljetter: 180 dagars aktiveringstid och giltig i de antal dagar du köpt
Flex 10/30 (Ultra): 180 dagars aktiveringstid och 30 dagars giltighetstid
Enkelbiljett regiontrafik: 180 dagars aktiveringstid och en resas giltighet
Enkelbiljett Ultra: 180 dagars aktiveringstid och en timmas giltighet (med möjlighet till byten).

Anledningen till att vi kortar ner tiderna under övergången är att vi inte vill riskera att våra resenärer har kvar resor i det gamla systemet när vi går in i det nya. Biljetterna kan inte flyttas över till det nya systemet. 

2024-01-12
Vad innebär det utökade biljettsamarbetet?

Det innebär att vi kommer uppgradera, byta ut eller lägga till följande försäljningskanaler:

Ny app
Mina sidor
Nya busskort
Företagsportal
Skolkortsportal

Först ut är den nya reseappen för både regiontrafiken (Tabussen.nu) och Ultra, lokaltrafiken i Umeå som ska lanseras i etapper under 2024.  Mer information om varje del kommer att publiceras på den här sidan längre fram. 

2023-04-26
Snart upphör reskassan 

I det uppgraderade biljettsystemet kommer inte reskassa att finnas kvar och därför kommer vi stegvis avveckla reskassan.

Töm din reskassa
Från 2 maj 2023 kommer det vara möjligt att ladda sin reskassa med valfritt antal kronor mellan 1 – 300 kr. Syftet med den valfria beloppsgränsen är att du ska kunna tömma din reskassa genom att du laddar med det antal kronor som återstår för till exempel en enkelbiljett. När du rest upp din reskassa, spara kortet men fyll inte på det med reskassa igen utan använd andra alternativ i stället. Du kan spara kortet ifall du inte vill ha dina resor i den nya appen, utan i stället vill byta in det mot ett nytt vid kortbytet under 2024.

Efter att vi lanserat våra nya appar kommer vi helt stänga av möjligheten att fylla på reskassa. Därför är det viktigt att du använder upp den redan nu. 

2023-03-21
Biljettjustering från den 1 april i Skellefteå

Som ett led i den utvecklade kollektivtrafiken i Skellefteå kommun och det utökade biljettsamarbetet i Norrland behöver vi göra en biljettjustering mellan region- och lokaltrafiken i Skellefteå. Justeringen som hör ihop med zonändringen får genomslag i biljettsystemen den 1 april 2023. 


2023-02-21
Vi ändrar aktiverings- och giltighetstider på våra biljetter 

För att underlätta övergången till det uppgraderade biljett- och betalsystemet kommer vi ändra aktiverings – och giltighetstider på våra biljetter från 1 mars 2023.
Aktiveringstiden är den tid du har på dig från att du köpt en biljett till dess att du måste göra din första resa på biljetten.
Giltighetstiden är den tid du har på dig att resa upp dina biljetter från att första resan är gjord.

Aktiverings/giltighetstider från 1 mars 2023:
Gäller både regiontrafik och Ultra

Enkelbiljett

  • Aktiveringstid: 6 månader
  • Giltighetstid: 1 resa (övergång inom Ultra gäller)

Enkelbiljett Ultras app 

Aktiveringstid: 30 dagar
Giltighetstid: 1 resa (övergång inom Ultra gäller)

Rabattkort
Aktiveringstid: 30 dagar 
Giltighetstid: 90 dagar

Periodkort 
Aktiveringstid: 30 dagar
Giltighetstid: 30 dagar

Flex 10/30 
Aktiveringstid: 30 dagar
Giltighetstid: 30 dagar

Besökskort 
Aktiveringstid: 7 dagar
Giltighetstid: 24 eller 72 timmar

Norrlandsresan
Aktiveringstid enkelbiljett: 6 månader
Giltighetstid enkelbiljett: 1 resa 

Aktiveringstid periodkort: 60 dagar
Giltighetstid periodkort: 30 dagar

I samband med ändring av aktiverings och giltighetstider kommer du som resenär inte längre kunna fylla på valfritt antal rabattkortsresor. Från 1 mars 2023 kan du fylla på 6 eller 10 resor.

2023- 01- 16
Vad innebär det utökade biljettsamarbetet?

Det innebär att vi kommer uppgradera, byta ut eller lägga till följande försäljningskanaler:

Ny app
Mina sidor
Nya busskort
Företagsportal
Skolkortsportal

Först ut är den nya reseappen som ska lanseras i etapper under 2024.  Mer information om varje del samt tidpunkter för lansering kommer att publiceras på den här sidan längre fram.

Vilka funktioner kommer den nya appen ha?

Appen kommer att vara enkel att använda och ska innehålla flera funktioner som underlättar för dig som resenär. Här är några exempel på funktioner i den nya appen:

Spara favoritresa och få information om eventuella förändringar
Köpa biljett (hela biljettsortimentet kommer succesivt kunna köpas i appen)
Betala med Swish, betalkort eller Klarna
Få kvitto för biljetten på mejl
Ge bort biljetter till andra
Låna ut biljetter till andra
Hitta närmsta hållplats
Realtidsinformation (se bussens beräknade ankomst- och avgångstid)
Se var bussen befinner sig på en karta
Se trafikinformation och få notiser om trafikstörningar
Påminnelse när bussen kommer och när du ska kliva av
Förbättrad resesökning mellan Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland

Den nya appen kommer vara tillgänglighetsanpassad enligt WCAG https://webbriktlinjer.se/wcag/


På sikt kommer vi att behöva byta ut de nuvarande busskorten. För att slippa byta ditt kort är vårt tips att du börjar använda vår nya app när den lanseras. Du som inte har möjlighet att använda den nya appen kommer att ha gott om tid på dig att använda dina köpta resor och byta till ett nytt kort.


Behöver jag som resenär göra någonting redan nu?

Nej, just nu kan du sitta lugnt på bussen. Vi informerar dig när det sker förändringar i biljett- och betalsystemet.