Störningar (5)


Det kan förekomma förseningar på linje 123, 124 & 125. Detta på grund av vägarbeten. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Från och med måndag den 27/5 kan förseningar kan förekomma på linje 34. Detta på grund av vägarbeten mellan Tuvträsk och Västermyrriset. Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2024. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 125 kan inte trafikera hållplats Uppförsbacken pga vägarbete. Resande hänvisas till hållplats Obbola Myrstigen. I samband med detta flyttas även hållplats Ångmanskroken och placeras tillfälligt vid korsningen Södra Obbolavägen/Ångmanskroken. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 122, 123, 124 kan från och med 2023-10-30 inte trafikera hållplats Himmelska Fridens Torg & Trädgårdsgatan. Resande hänvisas till den tillfälliga hållplatsen Järnvägsgatan, som är placerad vid korsningen Järnvägsgatan och Trädgårdsgatan. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 28, 36, 249, 252 kan för tillfället inte trafikera hållplats Fårträsk, Kåtaträsk & Släppträsk. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Tidtabellsförändringar (5)


Linje 129 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 36

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 17 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 37

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 23 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 33

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 27 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 34

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 436 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 35

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Vid på- och avstigning

Att tänka på innan du kliver på och av bussen.

För en enklare och tryggare resa finns det några saker som du kan tänka på innan du ska kliva på och av bussen vid hållplatsen.

Visa att du vill åka med

Visa tydligt för föraren att du vill åka med, även om du är vid en hållplats där få linjer stannar. Kliv fram från busskuren eller hållplatsstolpen och vinka, lys med mobilen eller gör ett tydligt tecken med handen. Om du har nedsatt synförmåga ställ dig så nära hållplatsstolpen som möjligt.

Om det är mörkt ute vid hållplatsen

Om det är mörkt ute använd reflex och gärna ficklampan på din mobil eller reflexsnurran som finns på många av våra hållplatser för att uppmärksamma föraren.

Bussignal vid hållplatsen

För att undvika onödiga hållplatsstopp finns det ett bussignalsystem på några hållplatser i länet.

Rökning förbjuden

Det är förbjudet att röka i och i närheten av väderskydden eller hållplatsstolparna på hållplatserna.

Påstigning och avstigning

Låt resenärer kliva av bussen innan du går ombord själv. Gå ombord på bussen vid den främre ingången. Har du svårt att komma ombord uppmärksamma föraren på det så hjälper föraren dig. Kliv helst av bussen vid den bakre utgången.

Olika exempel på hur Västerbottens hållplatser kan se ut