Störningar (5)


Det kan förekomma förseningar på linje 123, 124 & 125. Detta på grund av vägarbeten. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Från och med måndag den 27/5 kan förseningar kan förekomma på linje 34. Detta på grund av vägarbeten mellan Tuvträsk och Västermyrriset. Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2024. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 125 kan inte trafikera hållplats Uppförsbacken pga vägarbete. Resande hänvisas till hållplats Obbola Myrstigen. I samband med detta flyttas även hållplats Ångmanskroken och placeras tillfälligt vid korsningen Södra Obbolavägen/Ångmanskroken. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 122, 123, 124 kan från och med 2023-10-30 inte trafikera hållplats Himmelska Fridens Torg & Trädgårdsgatan. Resande hänvisas till den tillfälliga hållplatsen Järnvägsgatan, som är placerad vid korsningen Järnvägsgatan och Trädgårdsgatan. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 28, 36, 249, 252 kan för tillfället inte trafikera hållplats Fårträsk, Kåtaträsk & Släppträsk. Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Tidtabellsförändringar (5)


Linje 129 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 36

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 17 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 37

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 23 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 33

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 27 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 34

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 436 som får en uppdaterad tidtabell från och med den 17 juni 2024.
• Trafiknytt nummer 35

 

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Bussignal

För att undvika onödiga hållplatsstopp har Trafikverket tillsammans med Länstrafiken låtit uppföra ett bussignalsystem på några hållplatser i länet. Det innebär att på dessa hållplatser stannar endast bussen om det finns resenärer som ska stiga på eller av.

Bussignalsystemet fungerar genom att det på busshållplatsen finns en låda med knapp på som resenären tycker in om man vill åka med bussen. När knappen tryckts in släcks lampan på bussignalstolpen som är placerad efter vägen en bit innan hållplatsen. När lampan släcks vet föraren att det finns resenärer som vill åka med och kör då in till hållplatsen.  Om bussginalen skulle vara ur funktion kommer lampan vara släckt och föraren kör in till hållplatsen.

Så här gör du för att kalla in bussen till hållplatsen 

När 5 minuter återstår tills bussen kommer, tryck in knappen på den grå lådan, finns det två knappar väljer du i den riktning som du vill resa. En ton hörs från lådan när signalen är aktiverad. Bussignalen är aktiv i 15 minuter. Är bussen försenad behöver du trycka in knappen igen.