Bra att veta inför resan

Bagage

Du får ta med handbagage på bussen. Som handbagage räknas sådant som du kan bära själv.

Du får av inte ta med stora och skrymmande saker även om du är villig att betala extra för det.

Som skrymmande räknas exempelvis:

Större möbler som sängar och bokhyllor

Bagage som du måste ha hjälp med att flytta

Vassa eller långa saker – cirka 2 meter eller längre

De här reglerna finns av säkerhetsskäl.  Bagage får inte blockera sittplatser eller placeras så att mittgångar eller utgångar blockeras vilket förhindrar en snabb utrymning av bussen. Bagage kan dessutom orsaka olyckor och skador.

 

Kontantstopp på bussen!

Förenkla din resa genom att köpa biljetten via internet, appen "Ultra vill mer", i någon av våra biljettautomater eller hos våra återförsäljare. Information finns på denna hemsida under bl a fliken "Biljetter och priser".  

Förlängda periodkort kan köpas på alla Reseinfo samt hos alla våra återförsäljare.

Studentkort säljs på våra tre Reseinfo.

Flygbussbiljetten går att köpa direkt i bussen med konto/kreditkort, i appen "Ultra vill mer", på Reseinfo Vasaplan, Reseinfo Norrlands Universitetssjukhus, Reseinfo Umeå Busstation samt alla återförsäljare eller i våra biljettautomater på Vasaplan, Ålidhems centrum eller Umeå Airport.

Årskort beställs hos Länstrafiken.

Med hjälp av konto-/kreditkort kan biljetterna även köpas på bussarna. 

 

Avgiftsfri resa gäller för följande kategorier:

 • 2 barn under 7 år med betalande ungdom eller vuxen.
 • Färdtjänstlegitimerad med giltigt färdtjänstbevis.
 • Ledsagare till färdtjänstlegitimerad som beviljats ledsagare.
 • Ledarhund som förs av synskadad.
 • Mindre djur som kan hållas i knäet eller som är placerad i en väska eller bur.

 

Biljettkontroller:

Saknas giltigt färdbevis (biljett) får du betala rätt pris för aktuell resa samt en tilläggsavgift på 1 200 kr. Det är resenärens ansvar att känna till åldersgränserna. Resande på barn-/ungdomsbiljett och där åldern kan vara svårbedömd bör kunna visa legitimation.

 

Större grupper:

Tänk på att föranmäla när du reser med en större grupp. Biljettämnet (Busskortet) Det är ett chipkort som kan användas många gånger och för alla typer av resor - enkel, rabatt eller period. En avgift tas ut på 25 kr för kortet. 

 

Regler för ombordtagande av barnvagn, rullstol, rullator eller annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel.

 • Ytan i bussen som är avsedd för barnvagnar och rullstolar är begränsad.
 • Om man inte får plats får man vänta till nästa buss.
 • Barnvagnar och rullstolar ska placeras vid anvisad plats och låsas med broms.
 • Tillgängliga hjälpmedel som finns i bussen ska användas, t.ex. säkerhetsbälten eller annan fastmonterad utrustning.
 • Resenärer i rullstol uppmanas att använda särskilt ryggstöd (när sådant finns) och vara vänd mot färdriktningen.
 • Barnvagnar, rullatorer eller rullstolar får av säkerhetsskäl inte placeras så att de blockerar mittgångar eller dörrar.
 • Det är föraren som fattar beslut om hur många hjälpmedel och barnvagnar som får tas ombord och var de ska placeras.

 

Giltighetstid för kort:

 • Rabattkort: Aktiveras inom 6 månader. Giltigt 1 år från första resan.
 • Periodkort: Aktiveras inom 6 månader. Giltigt 30, 60, 90 eller 120 dagar.

 

Att tänka på:

Observera att övergångstiden, 1 timme räknas från tidpunkten när du stämplade kortet för första gången.

Visa föraren att du vill åka med när du står på hållplatsen; gör dig synlig i mörker genom att använda reflex.

Du hjälper föraren att köra jämnt och behagligt genom att signalera i god tid före din hållplats. Alla kort visas för kortläsaren vid påstigning. Det ska du göra även om du vet att du har fri övergång och byter buss. En övergång registreras i biljettmaskinen men kostar inget extra.

Med hänsyn till allergiska människor är det inte lämpligt att röka i väderskydden.

Ombord på bussen ska hundar vara kopplade. Cyklar får inte tas med, och rullskridskor (inlines) är inte tillåtna att ha på sig i bussen.

Var före påstigning beredd med kort. Köp helst kortet i förväg på Ultras Information (Vasaplan), Umeå busstation och NUS-terminalen eller hos någon av våra lokala försäljningsombud.

 

Tidtabellerna på hållplatserna:

De tidtabeller som finns uppsatta på hållplatserna visar  ungefärlig avgångstid från just den hållplatsen. Tiden varier mellan 1 och 3 minuter före och efter angiven tid.

I den tryckta tidtabellen finns på varje linjekarta ungefärliga passertider. Dessa saknas - främst av utrymmesskäl - tyvärr på hållplatserna.

Ett arbete pågår för närvarande som ska resultera i att hållplatstidtabellerna kommer att visa avgångstider från respektive hållplats.

 

Hittegods:

Om du glömt eller tappat något på bussen ska du vända dig till Transdevs hittegods.
Upphittat och kvarglömt finns att hämta på Hittegods Bussgods i Umeå, Magasinsgatan 17. 

Kontakt och öppettider

Telefontid: Måndag - fredag kl 09.30 - 16.00 (helgfri vardag)
Telefonnummer: 090-70 65 07
Hittegodsexpeditionens öppettider: Måndag - fredag kl 13.00 - 16.00 (helgfri vardag)
E-post: hittegods@umeabusstation.se

Upphittade och kvarglömda saker förvaras i fyra veckor sedan lämnas värdesaker exempelvis plånböcker, nycklar och ID-handlingar till Polisen. 
Kläder skänks till hjälporganisationer alternativt slängs. Matvaror förvaras inte.