Hoppa till innehåll

mobil i hand

1 februari 2021

Nyhet i appen, Periodkort flex

Här kommer produkten som skapar den flexibilitet i arbete och studier som blivit allt vanligare i och med pandemin. Du hittar produkten i vår app Ultra - Umeås lokaltrafik.

Periodkort Flex är ett periodkort med 10 stycken dygnsbiljetter som kan användas inom 30 dagar efter första användning. Första resan på periodkortet måste göras inom sex månader från inköpsdatum. Görs inte den första resan inom sex månader förfaller perioden. De dygnsbiljetter som inte är förbrukade inom 30 dagar efter att periodkortet är aktiverat förfaller. 

Här kommer en kort beskrivning på hur du gör för att köpa periodkort Flex i appen. Observera att du först måste skapa ett användarkonto i appen för att säkra dina biljetter. 

1. Ladda ner eller gå in i vår app Ultra - Umeås lokaltrafik. 

2. Skapa ett användarkonto via knappen "Mitt konto" i menyn.

3. Klicka på "Periodkort Flex" i vyn köp biljett. 
Bilden nedan visar vyn köp biljett där de olika biljettyperna visualiseras med vybilder från Umeå. 

4. Välja antal resor/dygn, det går enbart att välja 10.

5. Välj inom vilken ålderskategori du vill köpa Periodkort Flex. Klicka på texten för att se alternativen. Varje alternativ visar också den totala kostnaden för 10 dygn. 

6. När du valt färdigt klickar du på knappen "Köp biljett"
Bilden nedan visar vyn där du väljer ålderskategori.  

7. Välj betalsätt eller redan sparat betalsätt och slutför sen köpet av Periodkort Flex. 

8. Innan resan aktiverar du din biljett i appen, den är då giltigt i 24 timmar. 

 

Kom ihåg! Biljetten måste alltid vara aktiverad innan du kliver ombord på bussen. I samband med påstigningen ska du också registrera din biljett genom att blippa den i biljettläsaren.  Behåll biljetten i telefonen under hela resan i fall en biljettkontroll sker


Dela

Facebook Twitter E-post

Nyheter