Hoppa till innehåll

Störningar (2)

Hållplats Ö. Ersboda kommer från och med måndag den 14 januari att tillfälligt flyttas 100 meter norrut längs Mjölkvägen.

Vi uppdaterar texten när hållplatsen återgår till sitt ordinarie hållplatsläge.

Se bifogad bild för nytt hållplatsläge.

För ytterligare information, vänligen kontakta vår kundservice på 0771-100110.
Se våra öppettider

​Från och med måndag den 16/4 kommer hållplats Klintvägen, i riktning mot Universum; att flyttas ca 60 meter söderut enligt bifogad karta. Detta på grund av kommande vägarbete på platsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta vår kundservice på 0771-100110.
Se våra öppettider

Visa all trafikinfo

Förseningsersättning

Bedömning om ersättning  baseras på hur lång linjesträckning det fordon du reser med har.
För resor inom Umeå tätort tillämpas lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953).

Villkor

Om du blir försenad mer än 20 minuter kompenserar vi dig genom vår förseningsersättning, där återbetalning av biljettpriset sker enligt nedan:

+ 20 – 39 minuter 50 % av biljettpriset för resan
+ 40 – 59 minuter 75 % av biljettpriset för resan
+ 60 minuter eller mer 100 % av biljettpriset för resan

Möjlighet till annan transport

Uppstår en försening eller att en tur ställs in (oavsett orsak) där du kommer att bli minst 20 minuter sen till din slutdestination har du alltid möjlighet att ordna din resa själv, med egen bil, taxi eller annan transport och ta kostnaden för den. Du kan sedan i efterhand ansöka om ersättning för dina utlägg.

Vid ersättning för taxiresor är maxbeloppet 1 165 kr per kvitto.
Är ni flera som delar på kostnaden för taxi måste ni betala separat och få varsitt kvitto för att kunna få ersättning.

Vid ersättning för egen bil utgår ersättning om 18.50 kr/mil (max 1 165 kr). 

Förseningsersättning betalas inte ut om planerade förändringar annonserats minst 3 vardagar före resdagen på vår hemsida. Du kan inte ansöka om både förseningsersättning och ersättning för utlägg.

Reklamation och ersättning

Vi vill ha in din reklamation inom 2 månader efter att du genomfört din resa. Om du på grund av sjukdom eller liknande inte kunnat skicka in din reklamation inom 2 månader, gör du det så snart du kan och förklarar i din ansökan varför du inte kunnat reklamera resan tidigare.

Du kan även skicka in din reklamation via e-post: brev@tabussen.nu, skriva ett brev till Länstrafiken i Västerbotten, Box 134, 921 23 LYCKSELE, eller ringa in din reklamation till kundservice på 0771- 100 110.

Vi ersätter inga följdkostnader vid försening som till exempel parkeringsavgift för egen bil, kostnad för missat läkarbesök eller förlorad arbetsinkomst. 


Dela

Facebook Twitter E-post

Nyheter

Tabussen.nu använder sig av cookies

Vi använder oss av cookies för att förbättra upplevelsen på vår webbsida. En cookie är en datafil som lagras av webbsidor i syfte att göra användningen av en webbsida snabbare. En cookie är inte skadlig för din dator.