Användarvillkor

Dessa användarvillkor avser tjänsterna kopplat till Länstrafiken i Västerbotten AB:s appar Tabussen.nu och Ultra- Umeås lokaltrafik.  För att få tillgång till tjänsterna krävs registrering av ett användarkonto. Samtliga resor oavsett försäljningskanal omfattas av Länstrafiken Västerbottens resevillkor som finns på tabussen.nu/resevillkor för regiontrafik och för Umeås lokaltrafik (Ultra) på tabussen.nu/ultrasresevillkor

Biljettkategorier i ålder

Barn 7 - 19 år
Ungdom 20 - 25 år
Vuxen 26 - 64 år
Senior 65 + år

Biljettens giltighet

Nedan följer villkoren för Länstrafikens vanligaste biljettyper som Länstrafiken erbjuder oavsett försäljningskanal. 

Enkelbiljett:
Förköpt enkelbiljett är giltig i sex månader från inköpsdatum. Är kortet inte använt inom sex månader förfaller resan.

Rabattkort:
Resor på rabattkortet är giltiga i tolv månader efter första resan.
Första resan måste göras inom sex månader från inköpsdatum. Efter sex månader förfaller resorna om dessa inte är påbörjade.

Periodkort:
Första resan på periodkortet måste göras inom sex månader från inköpsdatum, görs inte den första resan inom sex månader förfaller perioden. Periodkortet är giltigt 30, 60 , 90 eller 120 dagar.

Årskort: 
Årskort betalas via autogiro, i förskott, en gång i månaden och du binder dig i minst 12 månader.  Årskortet löper på så länge du själv önskar och utfärdas av Länstrafiken i Västerbotten. Du väljer själv om det är ett periodkort eller länskort du vill teckna som årskort. Avtalsvillkoren för årskortet hittar du på tabussen.nu/media/1880/villkor-%C3%A5rskort.pdf 

Länskort:
Länskortet är ett 30-dagarskort som gäller på samtliga busslinjer i Västerbottens län samt på Norrtåg.
Kortet är även giltigt ombord på tätortstrafiken i Skellefteå och Umeå samt flygbussen i Umeå.

Kortet kan köpas ombord på bussen eller hos någon av våra försäljningsombud i länet och kan uppvärderas innan perioden är slut. Första resan på ett förköpt kort måste göras inom sex månader från inköpsdatum - i annat fall blir produkten inaktiv och går ej att använda.  Länskortet är inte personligt.

Periodkort flex (mobilbiljett och bara hos Ultra - Umeås lokaltrafik):
Första resan på periodkorten måste aktiveras inom sex månader från inköpsdatum. Aktiveras inte den första resan inom sex månader förfaller perioden. Periodkort flex innehåller 10 stycken dygnsbiljetter som kan användas inom 30 dagar efter första användningen. De dygnsbiljetter som inte är förbrukade inom 30 dagar förfaller.

Besökskort: (Bara hos Ultra - Umeås lokaltrafik): 
Besökskortet är giltigt i 24 respektive 72 timmar. Första resan måste påbörjas inom 7 dagar från inköpsdatum.

Visering av biljett

Samtliga biljetter ska viseras maskinellt i samband med ombordstigning på buss 

Betalningsalternativ i appen

I våra appar tabussen.nu och Ultra- Umeås lokaltrafik kan du välja att betala med Swish, bankkort eller faktura. Du registrerar betalsätten i appen och betalmetoden väljs vid varje köptillfälle. 

Ersättning vid försening

Vid en ansökan om förseningsersättning eller reklamation tillämpas lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) samt EU- förordningen om busspassagerares rättigheter (181/2011). För resor inom Umeå tätort tillämpas lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953). Lagen och förordningen baseras på hur lång linjesträckning det fordon du reser med har. 

Ersättningsvillkoren för Umeås lokaltrafik (Ultra) hittar du på tabussen.nu/ultraförseningsersättning
Ersättningsvillkoren för Länstrafiken Västerbotten (regiontrafik) hittar du på tabussen.nu/förseningsersättning

Biljettkontroll

Länstrafiken i Västerbotten AB utför regelbundet biljettkontroller, därför måste du som åker med Länstrafikens bussar kunna uppvisa ett giltigt färdbevis under hela resan. Det är resenärens ansvar att ta reda på vilken biljett som krävs för resan, och att registrera/aktivera biljetten eller kortet direkt vid ombordstigning. Spara biljetten under hela resan, den är ett bevis på att du har betalat resan. Har du biljetten i appen ansvarar du för att under hela resan ha batteri i mobiltelefonen, fungerande internetuppkoppling samt för att mobiltelefonen är i sådant skick att maskinell validering kan ske. Biljetten är giltig även vid kortare avbrott i internetuppkopplingen.

Biljettkontroller utförs av Avarn Security på uppdrag av Länstrafiken i Västerbotten AB. De flesta kontroller är stickprovskontroller som utförs av uniformerad personal. Syftet med våra kontroller är att förebygga otillåtet åkande och att öka antalet betalande resenärer. Den som vid kontroll saknar giltigt färdbevis eller uppvisar felaktigt eller ogiltigt färdbevis åläggs att utöver ordinarie pris för resan betala en tilläggsavgift på 1 500 kr.

För kunder som vill ha sin tilläggsavgift på avbetalning gör Länstrafiken en kreditupplysning.

Alla som reser på åldersrabatterade biljetter måste vara beredd att kunna legitimera dig. Gäller även dig som åker på gymnasiets skolkort.

Användarkonto

Om du skapar ett konto genom att registrera dig i Länstrafiken i Västerbottens appar eller på Mitt konto godkänner du i sin helhet de villkor som framgår i dessa användarvillkor. Vänligen notera att du även måste bekräfta att du tagit del av vår integritetspolicy innan du använder Länstrafiken i Västerbottens app eller Mitt konto.

Tjänsterna tillhandahålls via vår hemsida tabussen.nu och genom mobila applikationer för iOS och Android som kan laddas ner från olika programvarubutiker. Villkoren är tillämpliga oavsett från vilken plattform tjänsterna tillhandahålls. Med tjänsterna avses de funktioner i apparna tabussen.nu och Ultra - Umeås lokaltrafik och Mitt konto som tillgängliggörs för den som har ett användarkonto.

Tjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt för dig i sitt standardutförande.

Avtal om ingående av tjänsterna så som registrering får inte ingås av personer under 18 år utan målsmans godkännande. Ett sådant godkännande kan lämnas genom att målsman kopplar Länstrafiken i Västerbottens appar och/eller Mitt Konto till ett betalkort eller Swish och i samband med registrering av betalsätt ger sitt godkännande för de köp som genomförs för dig som är minderårig. Tjänsterna får endast användas av dig som är 13 år eller äldre.

Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller meddelanden vid registrering och vid användande av tjänsterna.

mm...