Hoppa till innehåll

Störningar (10)

Från och med 14:00 den 14 augusti till och med 17 augusti kommer Kanalgatan i Skellefteå att stängas av. Trafiken leds om via andra färdvägar.

Detta innebär att hållplats Torsgatan och Norran inte kommer kunna trafikeras.

Detta påverkar linje 12, 20, 21, 22, 27, 32, 98, 100, 207, 210, 212, 220, 225, 226 och 260.

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Linje 12 och 20 får en förändrad färdväg.
På grund av vägarbete leds trafiken om via väg 670 och 651 genom Robertsfors.

Bussarna kan därmed inte trafikera hållplats Vallen E4.
Resande hänvisad till hållplats Gumboda E4 och Sikeå E4.

Detta gäller följande datum:

Vecka 32: 2022-08-08 t.o.m 2022-08-11

Vecka 33: 2022-08-15 t.o.m 2022-08-18

Vecka 34: 2022-08-22 t.o.m 2022-08-25.

Observera att förseningar kan komma att uppstå på sträckan.

Förseningar kan uppstå på sträckan Umeå - Tavelsjö på grund av vägarbete.

För mer information kontakta kundservice 0771-100 110.
Linje 32 kan för tillfället inte trafikera hållplatserna Bastutjärn, Långmyrliden och Bågvägen. Resande hänvisas till hållplats Bjurträsk 370 och Norsjö busstation.

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Förseningar kan uppstå på linje 118 Umeå-Sävar på grund av vägarbete.

För mer information kontakta kundservice 0771-100 110.

Tidtabellsförändringar (52)

Linje 29 får en uppdaterad tidtabell från och med den 19 juni 2022.

Linje 27 får en uppdaterad tidtabell från och med den 19 juni 2022.

Linjer 12, 20, 98 samt 100 får uppdaterade tidtabeller från och med den 19 juni 2022.

Linje 139 får en uppdaterad tidtabell från och med den 19 juni 2022.

Linje 21 får en uppdaterad tidtabell från och med den 20 juni 2022.

Visa all trafikinfo

Störningar (3)

Från och med 14:00 den 14 augusti till och med 17 augusti kommer Kanalgatan i Skellefteå att stängas av. Trafiken leds om via andra färdvägar.

Detta innebär att hållplats Torsgatan och Norran inte kommer kunna trafikeras.

Detta påverkar linje 12, 20, 21, 22, 27, 32, 98, 100, 207, 210, 212, 220, 225, 226 och 260.

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 2 kan för tillfället inte trafikera hållplats Glaciärgatan. Resande hänvisas till hållplats Rullstensgatan och IKSU-hallen.

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.
Linje 9 kan inte trafikera hållplatser Klintvägen samt Universum. Resande hänvisas till hållplats Universitetssjukhuset och Laboratorvägen.

Länstrafiken i Västerbotten kundservice 0771-100 110.

Visa all trafikinfo

Välkommen ombord!

Många av restriktionerna i samhället och kollektivtrafiken har tagits bort. Här hittar du information som kan vara bra att känna till när du reser med oss. Du hittar också information om vad som hänt under pandemin. Det som står överst med det senaste datumet är det aktuella.

Håll dig informerad om vad som händer kring pandemin. Tack för att du fortsätter att resa med omtanke.

For information in other languages please use Google translate below.

20220214
Framdörrarna öppnas för påstigning

Från och med måndag den 14 februari kan våra resenärer välkomnas ombord vid framdörren igen. Öppnandet av framdörrarna kommer att ske succesivt i länet, men flera av de stora trafikföretagen i länet öppnar på måndag.

Som ett led i att alla nationella restriktioner rörande kollektivtrafiken togs bort den 9 februari öppnas nu stegvis framdörrarna på bussarna för påstigning. Transdev Sverige AB öppnar framdörrarna på måndag, vilket innebär att du kan stiga på vid framdörr i Ultra, trafiken längs Norrlandskusten, men också på linjerna från Umeå till Vännäs, Vindeln och Nordmaling. Skellefteåbuss öppnar, vilket innebär påstigning fram i stadstrafiken i Skellefteå, men också övriga linjer som trafikeras inom både Skellefteå kommun och i övriga länet. Trafiken från Umeå till bl a Holmsund/Obbola och Sävar utförs av Byberg & Nordin, som också öppnar framdörrarna på måndag.

Att framdörrarna öppnas för påstigning innebär att den försäljning och service som inte tidigare fungerat helt ut, kan fungera igen.

20220203
Avveckling av restriktioner den 9 februari

Från den 9 februari 2022 tas de flesta rekommendationer och restriktioner bort rörande Covid-19.  De rekommendationer och föreskrifter som tas bort och direkt berör kollektivtrafiken och dig som resenär är:

 • Rådet om att verksamheter som anordnar kollektivtrafik ska bibehålla turtätheten
 • Rådet om munskydd för vuxna vid trängsel
 • Att alla resenärer så långt som möjligt ska ha en sittplats och att inga stående tillåts vid långväga kollektivtrafik (över 15 mil)
 • Handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet (våra försäljningsställen)

Detta innebär att vi från och med den 9 februari kommer att ta ner information som rör Covid-19 i våra våra bussar och på våra försäljningsställen. 

När det gäller stängda framdörrar för påstigning i kollektivtrafiken återkommer vi med information om det. Det är inte ett beslut som tas av Folkhälsomyndigheten eller Regeringen. 

20220126
Restriktionerna förlängs i 14 dagar

De rekommendationer och föreskrifter som gäller idag, den 26 januari förlängs i 14 dagar. För kollektivtrafiken och dig som resenär innebär det att det som står i artikeln nedan från den 23 december 2021 förlängs till den 9 februari 2022. 

20220118
Personalbrist kan innebära inställda avgångar

Vi har just nu stor personalbrist bland trafikföretagen i regiontrafiken på grund av sjukfrånvaro. Det kan innebära att vi med kort varsel behöver ställa in vissa avgångar.

Vi vill be alla resenärer att främst använda reseplaneraren i appen Tabussen.nu eller på hemsidan för att se att aktuell avgång går som vanligt. Vår kundservice lägger ut informationen i reseplaneraren så snabbt informationen kommer från trafikföretaget.

20220113
Tillfälligt stängda framdörrar i Umeås stadstrafik, Ultra och fler linjer i regiontrafiken

Från måndag den 17 januari stängs bussarnas framdörrar i all trafik som utförs av Transdev Sverige AB. Beslutet rör både stadstrafiken i Umeå (Ultra) och den regiontrafik som körs av Transdev (Norrlandskusten, linje 11, 15, 16, 55 och 166).

Ett beslut om stängda framdörrar hanteras av arbetsgivaren, i det här fallet Transdev, men vi har nu fattat ett gemensamt beslut för att öka tryggheten för förarna. Lösningen är tillfällig och gäller till och med den 13 februari. Beslutet kommer därefter att utvärderas i förhållande till läget var 14:e dag.

Nedan följer vad som ska gälla i Umeås lokaltrafik, Ultra, för att upprätthålla busstrafiken i Umeå.
• Från måndag den 17 januari stiger resenären på bussen vid mittingången och validerar (blippar) sitt busskort eller sin mobiltelefon.
• Inga biljettköp är tillåtna ombord från den 17 januari, med undantag för företagskort.
• Företagskort kan användas, men inget kvitto kan skrivas ut. Kan fås i efterhand av vår Kundservice.
• Köp med reskassa ombord på bussen eller att åka flera personer samtidigt på rabattkortet medges ej.
• Resenären måste ha giltig biljett.

Övrig regiontrafik i Västerbotten
I övrig regiontrafik har vi också delvis stängda framdörrar. I den regiontrafik där vi har stängda framdörrar för påstigning sker köp och validering av biljett framme vid föraren, men påstigning sker i bakre dörr. Det gäller även den regiontrafik som Transdev utför.
Vi ber alla resenärer fortsätta att resa med omtanke och följa rådande rekommendationer.

20211223
Restriktioner för långväga kollektivtrafik och handelsplatser

Från den 28 december gäller nya restriktioner för långväga buss- och tågtrafik. Det innefattar vår busstrafik med en linjesträckning som överstiger 150 km. Restriktionen innebär att så långt det är möjligt säkerställa att varje passagerare har tillgång till en sittplats. I Västerbottens långväga busstrafik tillåts inte stående resenärer, så alla resenärer ska ha en sittplats. 

Utöver det och redan gällande rekommendationer vidtar vi dessa smittskyddsåtgärder:

 • Informerar våra resenärer om hur man kan bidra till att minska smittorisken
 • Dokumenterar smittskyddsåtgärderna
 • Följer upp och kontrollerar att smittskyddsåtgärderna är aktuella och på plats
 • Säkerställer i samverkan med upphandlade trafikföretag att personalen får nödvändig information
 • Omvärldsbevakar och följer den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten. 

På våra försäljningsställen har vi begränsat antalet besökare i besöksytan. Vi erbjuder handdesinfektion till våra besökare och har satt upp relevant information på plats. Vi har dokumenterat hur beräkningen av hur antalet besökare tagits fram och vilka åtgärder som vidtagit. 

20211215
Delvis stängda framdörrar för påstigning

Just nu har vi delvis stängda framdörrar för påstigning på bussarna i regiontrafiken. Som resenär blippar du din biljett eller köper din resan vid den främre dörren och stiger på vid den bakre.

För att skydda våra förare och resenärer i kollektivtrafiken sätter vi nu åter igen in smittskyddsåtgärder tillsammans med trafikföretagen. På några av våra linjer och bussar har vi stängt framdörren för påstigning. Du blippar och köper din biljett vid den främre dörren och sen stiger du på vid den bakre dörren.  Observera att lösningarna kan se lite olika ut på olika bussar. Visa hänsyn och låt avstigande gå av först. 

I övrigt rekommenderar vi dig som resenär att följa de rekommendationer som gäller för dig som reser med oss. 

Tack för att du visar hänsyn och reser med omtanke! 

20211208
Res med omtanke

Vi fortsätter att köra full trafik som vi gjort under hela pandemin och uppmanar våra resenärer att resa med omtanke.

Tänk på det här inför din resa:

 • Planera din resa och köp gärna din biljett i förväg med våra appar tabussen.nu eller Ultra- Umeås lokaltrafik.
 • Håll avstånd genom att lämna plats vid på- och avstigning.
 • Du som är vuxen rekommenderas att använda munskydd i kollektivtrafiken vid trängsel och om möjligt resa utanför rusningstid eller välja annat färdsätt. 

Du som vuxen resenär tar med dig eget munskydd. Ta på dig munskyddet om det är trängsel på bussen och behåll det på tills du klivit av bussen och lämnat hållplatsen. Kasta det använda munskyddet i en papperskorg.

20211207
Fler smittskyddsåtgärder införs den 8 december

Från och med den 8 december införs rekommendationer för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Vårt uppdrag är att informera om vilka rekommendationer som gäller och att bibehålla turtätheten i busstrafiken. Nedan följer de åtgärder som direkt påverkar kollektivtrafiken. 

Vuxna rekommenderas att:

 • Om det är möjligt att undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil. 
 • Använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel. Vuxna tar med sig eget munskydd.

Den som bedriver kollektivtrafik rekommenderas att: 

 • Bibehålla full turtäthet i kollektivtrafiken.

Övriga rekommendationer kan du läsa om på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

20211130
Restriktioner för handelsplatser

I morgon den 1 december 2021 införs nya restriktioner som bland annat berör handelsplatser. Våra försäljningsställen berörs av dem. Vi kommer att sätta upp affischer igen om att hålla avstånd, stanna hemma vid förkylningssymtom och att sprida ut sig i lokalen. Tack för att ni alla hjälps åt för att hindra smittspridningen av Covid-19. 

20210929
Idag slutar restriktioner rörande kollektivtrafiken att gälla

Nu har alla restriktioner för resor med kollektivtrafiken tagits bort och du kan resa som vanligt igen. Från idag, den 29 september kommer vi i Västerbottens kollektivtrafik stegvis börja ta bort information rörande Covid-19. 

Alla restriktioner för resor med kollektivtrafiken har tagits bort men pandemin är inte över. Därför är det viktigt att fortsätta tänka på det här när du reser med oss: 

 • Visa omtanke och hänsyn – andra kan fortfarande vara oroliga för smitta även om du inte är det.
 • Res aldrig om du har symptom som skulle kunna vara covid-19.

20210922
Alla restriktioner som rör kollektivtrafiken upphör den 29 september

Från och med den 29 september tas föreskriften HSLF-FS 2020:12 bort.  Det innebär att alla rekommendationer rörande att hålla avstånd och undvika trängsel i till exempel kollektivtrafik tas bort. Även de allmänna råden riktade till kollektivtrafiken om att se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel och att informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Från den 29 september kommer vi i Västerbottens kollektivtrafik stegvis ta bort information rörande Covid-19 och anpassa vår verksamhet till den verklighet som råder då. 

20210714
Förordning för långväga kollektivtrafik upphör

Från och med den 15 juli upphör förordningen med bara 50 % beläggning på busslinjer som har en linjesträckning över 15 mil upphör. 

20210628
Rekommendationer tas bort den 1 juli

Från den 1 juli tas enligt Regeringen- och Folkhälsomyndighetens plan flera rekommendationer och föreskrifter bort. Det som främst påverkar kollektivtrafiken, både dig som resenär och oss som verksamhetsutövare är:

 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid försvinner. Det innebär att vi slutar dela ut munskydd på våra bemannade busstationer och Reseinfokontor.
 • Rådet om begränsningar av antalet passagerare/fordon i kollektivtrafiken tas bort.

Den 15 juli planeras fler förändringar för kollektivtrafiken. Om smittspridningen fortsätter att minska kommer förordningen med bara 50 % beläggning på linjer som har en linjesträckning över 15 mil att tas bort. 

20210531
Använd munskydd under rusningstid

Från den 1 juni övergår de regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen av Covid-19, till de nationella. För oss i Västerbotten innebär det bland annat att tiderna för munskyddsrekommendationen går tillbaka från alla tider på dygnet till rusningstid. De nationella råden är att resenärer födda 2014 och tidigare rekommenderas att använda munskydd mån-fre kl 7-9 och 16-18. 

Det munskydd som rekommenderas är CE-märkta engångsmunskydd. Grundskoleelever eller våra förare i kollektivtrafiken omfattas inte av munskyddsrekommendationen. 

20210524
Smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik förlängs

Den svenska förordningen som innebär bara 50 % beläggning på linjer som har en linjesträckning över 15 mil förlängs nu till och med den 14 augusti 2021. Smittskyddsåtgärderna förlängs från den 1 juni 2021 till och med den 14 augusti 2021. Den 15 juni ska det göras en bedömning om regleringen bör upphävas från och med den 1 juli, baserat på smittläget och påverkan på sjukvården. 

20210520
Västerbottens skärpta rekommendationer till och med 31 maj

De regionala rekommendationerna i Västerbotten förlängs en vecka, till och med den 31 maj. De är en förstärkning av de nationella råden. Från den 1 juni planeras de regional råden att övergå till de nationella. 

20210506
Fortsatt skärpa rekommendationer för Västerbotten

Från den 10 maj förlängs rekommendationerna i Västerbotten till och med den 23 maj. 

 • Umgås med få människor.
 • Undvik platser om det är risk för trängsel.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan.
 • Res smittsäkert.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken och när du inte kan hålla avstånd

För munskydd i kollektivtrafiken gäller samma rekommendation som tidigare. Alla födda 2004 och tidigare bör använda CE-märkta engångsmunskydd i kollektivtrafiken under alla tider på dygnet. 

20210415
Rekommendationerna förlängs till den 9 maj

De förstärkta rekommendationerna i Västerbotten som infördes i slutet av februari förlängs nu till den 9 maj. Där innefattas även att alla födda 2004 och tidigare bör använda CE-märkta engångsmunskydd i kollektivtrafiken under alla tider på dygnet. Alla ska också undvika kollektivtrafik där det finns risk för trängsel. Du som vistas i Västerbotten ska inte göra onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt.


20210318
Förlängda rekommendationer i Västerbotten

De förstärkta rekommendationerna som infördes i slutet av februari förlängs nu till den 18 april. Där innefattas även att alla födda 2004 och tidigare ska använda CE-märkta engångsmunskydd i kollektivtrafiken under alla tider på dygnet. Alla ska också undvika kollektivtrafik där det finns risk för trängsel. Du som vistas i Västerbotten ska inte göra onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt.

20210226
Nya restriktioner för långväga kollektivtrafik på linjer över 15 mil

Delar av vår trafik omfattas av nya förordningen med bara 50 % beläggning på linjer som har en linjesträckning över 15 mil. Vi analyserar resestatistiken på de berörda linjerna och i och med rådande reserestriktionerna har vi få sträckor totalt där vi riskerar mer än 50 % beläggning i bussen.

 • Gör inga onödiga resor, vi finns för dig som måste åka.
 • Om du reser och reser på en linje över 15 mil, kan du drabbas av förseningar.
 • Vi gör allt vi kan nu och sätter in förstärkningsbuss eller hänvisar till senare avgång där det är möjligt.

Tack för visad hänsyn! Håll avstånd och använd CE-märkt engångsmunskydd enligt rekommendation.
#dittvalgörskillnad

20210222
Förstärkta restriktioner om munskydd i Västerbotten

Region Västerbotten har gått ut med förstärkta restriktioner om munskydd. Från och med idag den 22 februari gäller munskydd i kollektivtrafiken alla tider på dygnet, för alla födda 2004 och tidigare (16 år och äldre). Detta gäller så länge det finns en utbredd samhällsspridning av Covid-19 i Västerbotten. Det munskydd som rekommenderas är CE-märkta engångsmunskydd. Grundskoleelever eller våra förare i kollektivtrafiken omfattas inte av munskyddsrekommendationen. 

Munskydd ska även användas i inomhusmiljöer där nära kontakt inte går att undvika och där man träffar personer utanför sin närmaste krets.

De tidigare regionala rekommendationerna från den 9 februari förlängs till den 21 mars. 

20210212
Restriktioner för långväga kollektivtrafik över 15 mil

Nya restriktioner införs för kollektivtrafikens långväga trafik över 15 mil. Vi jobbar nu med att se hur vår trafik innefattas och vilka åtgärder vi kan sätta in för att följa bestämmelserna. Observera att skärpa restriktioner för resande i Västerbotten gäller. Res inte varken inom och utanför Västerbotten. Se inlägg nedan från den 9 februari. 

20210209
Nya skärpa rekommendationer för Västerbotten som rör kollektivtrafiken

Från och med den 9 februari 2021 gäller nya skärpa rekommendationer för Västerbotten och de som vistas i Västerbotten. Rekommendationen gäller till och med den 28 februari 2021. 

Den nya rekommendationen som har koppling till resandet och vår bransch är: 

 • Res inte varken inom och utanför Västerbotten. Undvik onödiga resor.
  Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt. Denna rekommendation är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

20210104
Resenärer rekommenderas att använda munskydd

Det är resenärens ansvar att införskaffa godkänt CE-märkt munskydd inför sin nödvändiga resa från den 7 januari 2021. Länstrafiken planerar dock enligt rekommendation att i samverkan med Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten erbjuda resenärer ett munskydd mot uppvisande av giltig biljett. Munskydden är till för de som inte haft möjlighet att ordna ett eget och antalet är begränsat.

Utlämnandet av munskydd kommer att ske på bemannade busstationer och reseinfokontor under ordinarie öppettider så snart vi fått munskydden på plats. Vi kommer inte att tillhandahålla munskydd ombord på bussarna och vi kommer inte heller ha möjlighet att kontrollera munskyddsanvändandet. Ansvaret att följa rekommendationen från Folkhälsomyndigheten ligger på resenären. Förarna innefattas inte av rekommendationen att bära munskydd. 

 • Instruktioner om hur du använder munskyddet som rekommenderas (extern länk) 
 • Gäller från den 7 januari 2021 på vardagar mellan kl 7-9 och 16-18
 • Gäller födda 2004 och tidigare (från gymnasieålder och äldre)
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett engångsmunskydd CE-märkt klass 1 eller 2
 • Resenären ansvarar själv för att ta med rekommenderat munskydd och att ha det på innan ombordstigning, under resan samt vid avstigning tills man lämnat hållplats eller station.

20201230
Ny rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten har gått ut med en ny rekommendation om att från den 7 januari 2021 införa munskydd i kollektivtrafiken. Fortfarande gäller de vanliga rekommendationerna om att bara resa med kollektivtrafiken om du inte har något annat val. Rekommendationen om munskydd gäller för alla födda 2004 och tidigare och på vardagar mellan klockan 7-9 och 16-18.  Resenären ansvarar själv för att ta med munskydd och att ha det på innan ombordstigning, under resan samt vid avstigning tills man lämnat hållplats eller perrongområde. Rekommendationen är engångsmunskydd CE-märkt klass 1 eller 2.

Det är resenärens personliga ansvar att införskaffa ett munskydd men Länstrafiken kommer enligt rekommendation att i samverkan med Region Västerbotten tillhandahålla munskydd på ett begränsat antal platser i Västerbotten från den 7 januari 2021. Antalet munskydd är begränsat och munskyddet är till för de som inte haft möjlighet att ordna själv. Vi kommer att dela ut ett munskydd per resenär och tillfälle mot uppvisande av giltig biljett. Inga munskydd kommer att delas ut ombord på bussarna i Västerbotten. 

20201221
Nya rekommendationer om munskydd från Folkhälsomyndigheten

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har gått ut med en ny nationell riktlinje för resor med kollektivtrafiken som ska börja gälla den 7 januari.

De nya riktlinjerna innebär att rekommendationer på munskydd kommer att införas i kollektivtrafiken. Folkhälsomyndigheten ska återkomma med en vägledning om hur införandet av munskydd ska gå till. Vi avvaktar de beskeden och återkommer med fler detaljer så snart vi vet mer.

20201119
Tillsammans minskar vi smittorisken! - det här gör vi.

Tack för att du gör vad du kan, medan vi kör och gör vad vi kan för att minska smittorisken av Covid-19. Länstrafiken följer de beslut, rekommendationer och föreskrifter som gäller för kollektivtrafiken.

Om oss och vårt uppdrag

 • Länstrafiken bedriver kollektivtrafiken i Västerbotten på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten.
 • Länstrafiken i Västerbotten har inte bokningsbar trafik.
 • Länstrafiken kan inte fatta beslut om att sätta in mer trafik i tidtabellerna, det beslutet måste fattas av en kommun eller regionen som också måste vara beredd att betala.
 • I vår regiontrafik – trafiken ute i länet sätter vi in förstärkning när alla säten i bussen är upptagna
 • I stadstrafik kan stående resenärer förekomma på linjer med mycket resenärer

Om situationen under Covid-19
Det finns idag från nationellt håll ingen definition av trängsel eller något mått på avstånd inom kollektivtrafiken. Skulle vi få ett sådant beslut inför vi de åtgärder som behövs.
Kollektivtrafiken är en samhällsviktig verksamhet och ska så långt det är möjligt upprätthållas för dig som behöver ta dig till arbete, skola, studier och vårdbesök.
Du kan inte räkna med att få sitta själv på ett säte för två

Enligt Folkhälsomyndigheten ska du som kollektivtrafikresenär tänka på detta:

 • Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt.
 • För att minska belastningen på kollektivtrafiken bör du, även om du är frisk, använda andra färdmedel än kollektivtrafiken.
 • Du bör om möjligt undvika att åka kollektivtrafik där det inte går att boka en plats.

Idag finns vi för dig som inte har något annat val än kollektivtrafik. Nedan följer en beskrivning av hur vi på Länstrafiken arbetar med Coronapandemin och vad vi gör för att minska smittorisken för dig som resenär.

Hur vi arbetar:

 • Daglig uppföljning och dokumentation av resestatistik för att se på vilka turer vi haft många resenärer.
 • Daglig insamling av upplevd trängsel hos resenärer och allmänhet.
 • Våra trafikföretag rapporterar varje dag turer med många resenärer till oss som vi dokumenterar.
 • Där det finns upplevd trängsel i stadstrafiken i Umeå observerar vi också turerna på plats för att se omfattningen i verkligheten också.
 • Varje måndag använder vår personal veckorapporten och föreslår åtgärder i form av trafik och information för att minska eventuella trängselsituationer.
 • All data sammanställs och redovisas varje vecka till Länsstyrelsen, Regeringskansliet och Smittskydd på Region Västerbotten.
 • Länstrafiken samarbetar med kommunernas kommunikationsavdelningar, skolor och Region Västerbotten för att planera informationsinsatser tillsammans.
 • Vår Kundservice läser på och gör allt för att hålla sig uppdaterade kring det senaste inom pandemin för att kunna ge de bästa möjliga svar på frågor.

  Exempel på åtgärder:
 • Busstrafiken planeras om för att täcka upp på turer där antalet resenärer behöver fördelas på fler bussar.
 • Förstärkningsbussar sätts in där behov finns.
 • Kommuner, skolor och Länsstyrelsen hjälper oss att informera om restriktionerna kring kollektivtrafiken i länet.
 • På bussturer i länet där det ofta finns risk för många resenärer informerar vi om det i reseplaneraren. Både på webben och i apparna.
 • Vi upplyser om att det finns fler närliggande turer för att sprida ut resenärerna på fler bussar.  
 • Vid behov sätter vi in bussvärdar för att guida resenärer till närliggande turer och fler bussar.
 • Vi använder affischering, våra appar, informationsskyltar i bussen, digitala monitorer och andra aktörers kanaler för att informera om hur du som resenär kan minska smittorisken.
 • Media hjälper oss att få ut information genom att de kontaktar oss och följer upp våra pressmeddelanden som vi skickar.
 • Förutom i de digitala kanalerna informerar vi på bussarna, hållplatser, reseinfokontor och busstationer.
 • Vår Kundservice informerar via telefon och över disk så mycket de kan om vad som gäller kring Coronapandemin.
 • På våra reseinfokontor har vi golvmarkeringar för att påminna om att hålla avstånd och på busstationer där det kan förekomma många besökare skyltar vi om att hålla avstånd och begränsa antalet besökare.
 • Utveckling av våra informationskanaler har gjorts för att ännu bättre nå ut med informationen.

20201110
Skärpta allmänna råd i Västerbotten

Från och med den 10 november 2020 införs nya skärpta allmänna råd i Västerbotten. Dessa råd gäller även för Norrbotten. Det nya råd som har koppling till resandet och vår bransch är: 

 • Res inte. Undvik resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

För alla som vistas i Västerbotten:

 • Besök inte allmänna platser. Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas, såsom butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Du kan göra nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek, men tänk på att hålla avstånd.
 • Gå inte på evenemang och aktiviteter. Delta inte i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta råd gäller inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser i Västerbotten:

 • Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

 • Begränsning av antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  Det är i Västerbottens län förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Det är viktigt att fortsätta följa de övriga råden:

 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Håll avstånd
 • Testa dig när du har symtom
 • Tvätta händerna ofta
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Res kollektivt bara om du måste - gör plats för dem som inte har något annat alternativ
 • Om du besöker äldreboenden - följ lokala rekommendationer för säkra besök
 • Om du bor tillsammans med någon som har covid-19, kan du få särskilda regler att följa. Läs mer längre ner på sidan.

  Vi måste göra allt vi kan för att bromsa smittspridningen i samhället och skydda de personer som löper störst risk för att bli svårt sjuka.

20201008 
Håll i och håll ut!

Under senare delen av hösten brukar fler och fler åka med kollektivtrafiken, men i år måste vi alla tänka om. Kan du jobba hemifrån eller kan du cykla ett tag till? Tack för att du gör vad du kan, medan vi kör så mycket vi kan. 

 • Jobba hemifrån, gå eller cykla om du kan. Lämna plats till de som absolut inte har något annat val än kollektivtrafik. Så länge Folkhälsomyndigheten fortsätter uppmana till att undvika kollektivtrafiken, är det inte läge att börja resa mer. 
 • Betala för din resa. Din biljett är ett kvitto på att du vill leva i och bidra till ett samhälle med fungerande kollektivtrafik, till exempel att det kan gå fler turer under pandemin för att minska trängseln. Reser du utan biljett måste du betala 1 200 kr utöver en ny biljett om det blir en kontroll.
 • Om du absolut måste resa – undvik rusningstiden som varierar mellan klockan 06 och 09 och klockan 15 och 18. Tvätta händerna före och efter resan och håll avstånd från andra på hållplatserna, ombord och när du går av och på.
 • Länstrafiken bevakar trafiken, omfördelar och sätter in åtgärder där det är möjligt. Det kan ändå uppstå trängsel på vissa turer och då måste vi hänvisa till det personliga ansvaret och avråda från att åka. 

20200925
Alla måste hjälpas åt - fortsätt följ rekommendationerna

Länstrafiken i Västerbotten följer de beslut och rekommendationer som gäller. Vi följer också trafiken för att motverka trängsel och sätter in åtgärder där det är möjligt.  Vårt uppdrag i Västerbotten är att hålla igång kollektivtrafiken för de som inte kan ta sig till vård, skola eller arbete inom samhällsviktig verksamhet på något annat sätt. Lämna plats åt de som verkligen måste åka med kollektivtrafiken. 

20200907
Bevakar busstrafiken i länet för att minska risken för trängsel

I samband med skolstarterna startades en daglig uppföljning av resandet i länet för att kunna sätta in möjliga åtgärder där trängsel kan uppstå. Uppföljningsarbetet görs i samarbete med trafikföretagen, Region Västerbotten och kommunerna. Vi använder oss även av rapporter från resenärerna. 

20200831
Uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Rekommendationerna som gäller från sista augusti handlar om hur vi ska röra oss i samhället och där innefattas även kollektivtrafiken. Vi har ett personligt ansvar att resa och leva så smittsäkert som möjligt. Under hösten är kollektivtrafiken till för de som inte har något alternativ. I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis bussar, spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör om möjligt undvikas. Du kan dock använda kollektivtrafik vid resor till arbete, skola eller sjukvård om du inte har något annat alternativ. Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

20200828
Omtänksamma resenärer i Västerbotten

Kollektivtrafiken är nu till för dig som inte har något annat alternativ. De flesta resenärerna är omtänksamma och respektfulla. Det uppstår ändå viss trängsel på vissa orter och turer. Det är framförallt på de större linjerna till och från Umeå och Skellefteå, men även mellan Lycksele och Storuman. I Umeå stadstrafik kan vi också se viss trängsel på de större linjerna under rusningstid. Under hösten utökar vi biljettkontrollerna då det visat sig att statistiken inte överensstämmer med verkligheten. Vi behöver korrekt resestatistik för att vidta rätt åtgärder för att minska eventuell trängsel. 

Under hösten följer vi resandeutvecklingen noga och vi kör redan så mycket trafik som vi kan i Västerbotten. Flera nya åtgärder och insatser görs varje vecka, både trafikåtgärder och informationsinsatser. 

20200813
Undvik trängsel inför skolstarterna

Den 13 augusti skickades ett pressmeddelande ut i Västerbotten i samband med att kollektivtrafikbranschen offentliggjorde en nationell vägledning för att minska risken för trängsel inom kollektivtrafiken. Så här lyder pressmeddelandet:

Undvik trängsel i kollektivtrafiken. 
Hösten och skolstarterna 2020 innebär utmaningar i kollektivtrafiken med anledning av covid-19. För att minska risken för smittspridning bör trängsel undvikas och tillsammans kan vi hjälpas åt. 

När skolorna startar kommer det bli fler personer som behöver åka kollektivtrafik. Tänk på hur du kan ta dig till skolan och jobbet. Har du möjlighet att gå, cykla eller ta dig dit på annat sätt är det att rekommendera så att du ger plats till de som inte har något annat alternativ än kollektivtrafiken. För att undvika trängsel i kollektivtrafiken uppmanar Länstrafiken arbetsgivarna i Västerbotten att fortsatt uppmana sin personal att arbeta hemifrån och om det är möjligt att tillåta flexibla arbetstider så att personalen inte behöver åka i rusningstrafik.​

 

Eftersom läget är som det är finns det idag ingen möjlighet att vara förberedd på var behov av extra fordon kan uppstå, då Länstrafiken inte vet hur många resenärer förutom skoleleverna som kommer att finnas i kollektivtrafiken vid skolstarterna med start 17 augusti.

 

- Vi vet att det blir färre resenärer än ett normalt år, men vi vet inte hur många som åker kollektivt nästa vecka och med det vet vi inte när och på vilka sträckor trängsel kan uppstå. Vi kommer därför följa trafiken väldigt noggrant under de kommande veckorna och försöka sätta in extra resurser där behoven är störst och där vi har möjlighet, säger Harriet Söder, vd Länstrafiken i Västerbotten. 

Om du är en av de som måste åka med kollektivtrafiken, tänk då på följande:

* Ta det lugnt, låt andra resenärer kliva av innan du kliver på.

* Håll avstånd till andra resenärer och förare både i och utanför bussen.

* Var förberedd, planera och anpassa ditt resande och köp din biljett i förväg.

 

- Eftersom vissa skolelever inte kommer att kunna välja andra tider att resa på uppmana Länstrafiken övriga som kan, att undvika kollektivtrafiken i samband med skolstarten. 

De elever som kan gå eller cykla uppmanar vi givetvis att välja det alternativet. I övrigt måste alla ta sitt ansvar och vi kommer behöva hjälpas åt i höst att inte bidra till smittspridning i vårt län. Vi kommer att tidigarelägga övergången till vintertidtabell i Ultra för att undvika trängsel i stadstrafiken i Umeå, men det är viktigt att hålla i minnet att kollektivtrafiken just nu är till för dem som verkligen inte har något annat alternativ, säger Harriet Söder, vd Länstrafiken i Västerbotten AB.​ ​

 

20200613
Nya restriktioner för kollektivtrafiken 

Den 13 juni meddelade Folkhälsomyndigheten nya restriktioner för kollektivtrafiken i Sverige.
Undvik att resa med kollektivtrafik som inte går att boka. Länstrafiken i Västerbotten har ingen bokningsbar trafik. Därför måste vi be dig att inte åka om du inte måste. 

 • För dig som inte har något annat val än att resa med kollektivtrafiken;
  • Håll avstånd till andra resenärer och undvik rusningstid.
  • Om möjligt, vänta på nästa buss om den som kommer är full.
  • Håll avstånd till medresenärer och förare både utanför och inne i bussen.
  • Använd inte platserna närmast föraren.
  • Om möjligt använd bussens bakre dörrar vid avstigning.
  • Vi ber dig köpa din biljett i förväg via appen eller ladda busskortet i vår webbshop. I delar av vår trafik kan vi inte erbjuda ombordköp. 
 • Läs mer om Folkhälsomyndighetens föreskrifter för kollektivtrafiken.  

Kan förekomma olika instruktioner för olika trafik

Nedan finns länk till specifik information som rör stadstrafiken i Umeå (Umeå) och regiontrafiken. Observera att det kan vara olika instruktioner beroende på vilken trafik du åker med. De artiklar som rör Coronapandemin och ditt resande är märkta med "Coronainformation:" i ingressen. Vi använder också andra kanaler för att nå ut med informationen till våra resenärer. 

Logga Ultra Logga Länstrafiken
För dig som reser med Ultra För dig som reser med regiontrafiken

Vårt uppdrag

Länstrafiken i Västerbotten ska enligt uppdraget upprätthålla kollektivtrafiken i Västerbotten så långt det är möjligt eftersom det klassas som kritiskt viktig samhällsfunktion. Vi ska samtidigt följa de rekommendationer som finns för att minska smittorisken. Vi håller igång busstrafiken för dig som behöver resa och vi kör så mycket trafik vi kan för att undvika att trängsel uppstår. Men vi alla måste hjälpas åt att hålla avstånd och sprida ut oss i kollektivtrafiken för att undvika trängseln.

Tillsammans med våra finansiärer, kommunerna och Region Västerbotten använder vi daglig resandestatistik och rapporter från trafikföretag och resenärer för att följa uppmaningarna och samtidigt upprätthålla trafiken. För att minska smittorisken genomförs flera åtgärder med både informationsinsatser, trafikprognoser, uppmärkningar och uppmaningar för att öka avståndet till medresenärer och minska kontakten med föraren.

Allmänna rekommendationer

Tillsammans kan vi bromsa smittan. Förutom punkterna ovan vill vi även be dig följa de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. 

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Undvik större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

 

Tabussen.nu använder sig av cookies

Vi använder oss av cookies för att förbättra upplevelsen på vår webbsida. En cookie är en datafil som lagras av webbsidor i syfte att göra användningen av en webbsida snabbare. En cookie är inte skadlig för din dator.