Förändrad linjesträckning linje 78

Perioden 4/5-30/8 kommer vi att dra om linjesträckningen gällande linje 78 på Förrådsvägen delen mellan Fläktvägen och Kontaktvägen, se karta nedan.

Ny färdväg blir Förrådsvägen – Fläktvägen – Spårvägen – Kontaktvägen och omvänt.
Hållplats Banankompaniet flyttas under denna period till Kontaktvägen.

undefined

För ytterligare information, vänligen kontakta vår kundservice på 0771-100110.
Se våra öppettider

Planera din resa