Trafikvärdar till din hjälp

skissbild_trafikvärd_600x400.jpg

Perioden 24 april – 12 maj kommer två trafikvärdar - dagtid - att finnas på plats för att svara på frågor och guida dig rätt under de inledande veckorna av ombyggnationen.

I samband med att Vasaplan stänger för busstrafik kommer två trafikvärdar att finnas på plats för att hjälpa dig som resenär att hitta hållplatser och annat som rör busstrafiken. Trafikvärdarna är på plats 24 april till den 12 maj under vardagar kl 07 till kl 18.

Våra trafikvärdar heter:

  • Catharina Mattsson
  • Jörgen Christiansen
  • Anders Larsson
  • Torbjörn Harr

Du känner igen dem på de gula västarna.