Ultra vill mer. Vad vill du?

ListenEar.jpg

Här kan du lämna dina konstruktiva förslag och idéer för hur vi på Ultra kan utveckla och förbättra vår verksamhet. Dina förslag kan vara stora eller små. Det är bättre att du lämnar ett förslag som vi inte mäktar med att genomföra av ekonomiska skäl, än att du inte lämnar något förslag alls!

Observera att vi här bara vill ha in konstruktiva och utvecklande förslag. För att lämna eventuella klagomål på exempelvis trafikutförandet eller liknande vänder du dig till vår kundtjänst på 0771-100 110.

Ultra vill mer