Ultra är helt fossilfria

fossilfritt_webbnyhet_600x398.png

Vi satsar på att bli Sveriges bästa stadstrafik. Ett led i det arbetet är att vi helt övergår till fossilfritt bränsle.

Utöver nio elbussar drivs övriga fordon med HVO (hydrerade vegetabiliska oljo) som är ett enkelt, klimatsmart och ekonomiskt alternativ till traditionell diesel.

Den HVO som används i Ultra-trafiken baseras främst på tallolja och animaliskt avfall och innehåller inte palmolja eller PFAD (restprodukt vid tillverkning av palmolja) på grund av de negativa miljökonsekvenser som odlingen och framställningen innebär. 

Med HVO minskar utsläpp av växthusgaser med upp till 90 %. På sikt gör det stor skillnad för miljön och för oss innebär det ytterligare ett steg mot en av Sveriges mest hållbara kollektivtrafik.

Planera din resa