Övrig trafik

Tågtrafik

Norrtågs uppdrag är att bedriva persontrafik, med tåg inom och i anslutning till region Norrland. 

Gå vidare till Norrtågs webbplats

Lokaltrafik i Skellefteå

Lokaltrafiken i Skellefteå bedrivs av Skelleftebuss.
Tidtabell och mer information hittar du här

Bussgods

Länk till Bussgods som bedriver godsverksamheten i länet

 

Våra grannlän

Om du ska resa över länsgränsen hittar du information från våra grannlän här:

Länstrafiken i Norrbotten

Länstrafiken i Jämtland

Din Tur Länstrafiken i Västernorrland 

Andra aktörer

Vi har också biljettsamarbete med Ybuss. Information om deras trafik hittar du här:

Ybuss 

Vi har även anslutningstrafik från Umeå - Umeå hamn (Holmsund). Hur du bokar din resa hittar du här:

Anropsstyrd trafik till färjan

Andra länkar

Länkar till våra största trafikutövare:

Busspoolen Västerbotten

Norrtåg

Kr-Trafik AB

Skelleftebuss

Transdev

Länkar till resor i Sverige:

Resplus

Resrobot 

Övriga länkar

Svensk kollektivtrafik